ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν.Σ.Κ. 2018

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Έναρξη νέων τμημάτων

Έναρξη 2ου τμήματος για το διαγωνισμό Ν.Σ.Κ. 2017

Έναρξη νέων τμημάτων για το διαγωνισμό Ν.Σ.Κ. 2017

Κατατακτήριες εξετάσεις για τη Νομική Σχολή Αθηνών