Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Έναρξη νέων τμημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν.Σ.Κ. 2018

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Έναρξη νέων τμημάτων

Κατατακτήριες εξετάσεις για τη Νομική Σχολή Αθηνών