Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

Έναρξη νέου τμήματος: Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014, 19.00 μ.μ.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να επικοινωνήσουν με το φροντιστήριο: τηλ. 210-3601603 ή 693-7762200 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για το διαδικαστικό πλαίσιο και προηγούμενες προκηρύξεις του σχετικού διαγωνισμού μπορείτε να ανατρέξετε στο www.ministryofjustice.gr.