ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν.Σ.Κ. 2019

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν.Σ.Κ. 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Ν.Σ.Κ. 2019
(ΦΕΚ Γ’ 1389/22-11-2018)

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

(Αναλυτική ενημέρωση-Οργανόγραμμα προετοιμασίας-Οργάνωση βιβλιογραφικού υλικού και ατομικής μελέτης-Πλήρης θεματολογία όλων των προηγούμενων διαγωνισμών-Οι κρίσιμες αποφάσεις της Νομολογίας)

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αλτάνη καθημερινά 12:00-20:00 στα τηλ. 210-3601603 και 693 7762200.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Link