Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Έναρξη νέων τμημάτων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  2018 για την
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:  Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, 7.00 μ.μ.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει το σύνολο των Νομικών Μαθημάτων για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,  την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ και την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, καθώς και τα θέματα Γενικής Παιδείας και τα Αγγλικά. Για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του φροντιστηρίου.